Flyballcompetitie.nl

 • Startlicentie en hondenlogboek

  STARTLICENTIE

  Om deel te kunnen nemen aan de competitie is het noodzakelijk dat iedere hond in het team een startlicentie heeft afgenomen bij de Raad van Beheer. Het aanvragen van een licentie kan door deze aan te vragen via https://sport.raadvanbeheer.nl. Wanneer je voor de betreffende hond reeds eerder een startlicentie hebt aangevraagd kun je dit oude licentienummer opnieuw activeren. 

  Let op! Om een licentie te kunnen aanvragen dient de handler lid te zijn van een door de Raad van Beheer erkende vereniging (Kynologenclub of rasvereniging) danwel een vereniging welke is aangesloten bij de stichting GGB. Deze informatie wordt namelijk bij de startlicentie opgeslagen. Indien je willekeurig een vereniging selecteert bij je aanvraag dan is je licentie niet geldig. Ben je geen lid van één van bovengenoemde verenigingen dan verzoeken wij je eerst contact met ons op te nemen via ons contactformulier. 

  HONDENLOGBOEK

  Om deel te kunnen nemen aan de wedstrijden is het noodzakelijk dat je als handler beschikt over een hondenlogboek (v.h. rashonden logboek of werkboekje). Deze kunnen worden aangevraagd via de Raad van Beheer. Klik hier voor alle informatie.

facebook_page_plugin