Flyballcompetitie.nl

Flyballcompetitie.nl is het communicatieplatform voor beoefenaren van de Flyballsport in Nederland. De inhoud wordt onderhouden door de commissie Flyball welke is ingesteld door de Raad van Beheer. 

De commissie Flyball is met ingang van 1 januari 2018 officeel actief en heeft als hoofdtaken het waarborgen van de continuiteit en het inpassen van de sport Flyball binnen de structuur van de Raad van Beheer. 

Commissie:

 • Mariska Boogaard
 • Silvia Holla 
 • Patrie Briede
 • Iwan van Heck
 • Frouke Hoenders

Algemene Taken Commissie:

Sportraad (Mariska, Iwan)
Vertegenwoordigers vanuit commissie die deelnemen aan de sportraad.

Communicatie (Silvia, Frouke)
Vragen beantwoorden die via de site komen, contact met coaches, officials, wedstrijdorganiserende verenigingen en raad van beheer.
De berichten op site en facebook van flyballcompetitie.nl en flyball nederland

Website (Silvia)
Beheer van de site, informatie plaatsen, toegang regelen voor coaches en verengingen.

Youth (?)
Deelnemen vanuit de commissie Flyball aan de werkgroep Youthe.

Financieel (Iwan)
Zorgen voor overzicht in de kosten.

Naast de algemene taken worden specifieke zaken in werkgroep uitgevoerd. Bij alle werkgroepen is er een vertegenwoordiger zijn vanuit commissie. De vertegenwoordiger zorgt voor terugkoppeling vanuit de werkgroep  naar commissie en vanuit commissie naar de werkgroep.  De commissie zorgt dat acties en communicatie over activiteiten bij raad terecht komen.   

Werkgroepen:

Werkgroep Officials (Mariska©,)
Werkzaamheden: opleiden officials, communicatie met officials vanuit commissie, planning /indeling van de officials voor de toernooien. De werkgroep zal zorgen voor het actueel houden van het spelreglement op basis van aanpassingen uit bv. addendum die per seizoen opgesteld kan worden. Er zal ook kennis genomen worden van de wijzigingen van KR en wat voor effect dit heeft op het spelreglement.

Werkgroep Secretariaat (Silvia© Christa)
Werkzaamheden: maken van inspringschema, toernooi indeling, werkprogramma en op de dag zelf zorgen voor indeling van de middag. Zaken die daarna gecheckt worden, tijden, (proef) licentie, snelste tijden overzicht splittijden, zorgen voor planning van wedstrijdverantwoordelijke en communicatie naar de toernooiorganiserende vereniging.

Werkgroep Opleiding Flyball (Mariska@, Marianne, Willemijn, Christa)
Werkzaamheden: plannen en verzorgen van opleiding instructeur flyball I en II en lezing/praktijk flyball 2.0. De opleiding zal zowel nationale- als internationale dingen zoals bv de bak aanleren bevatten.

Werkgroep Promotie (Frouke©, Michelle, Christa)
Werkzaamheden: promoten van de sport, verzorgen workshops, demo’s ect.

Werkgroep FCI (Patricia©, Iwan, Frouke)
Werkgroep die nog gevormd gaat worden rondom FCI Flyball en na inhaalslag zal gekeken worden of de activiteiten ondergebracht worden in de andere werkgroepen of dat werkgroep zo zal blijven. 

Officials:

Het team officials bestaat uit scheidsrechters en juryleden. Op dit moment zijn de volgende personenen actief als official;

 • Mariska Boogaard  (NL) (scheidsrechter/jurylid)
 • Herma Kuiper (NL) (scheidsrechter/jurylid) 
 • Marcel Loohuizen (NL)  (scheidsrechter/jurylid)
 • Rien van Liere (FCI)  (scheidsrechter/jurylid) 
 • Zoza de Leeuw (NL) (jurylid) 
 • Gabriëlle Eijkelboom  (NL)(jurylid) 
 • Mirjam Bosdam (NL) (jurylid)
 • Eddie Zwets (NL) (jurylid)
 • Silvia Holla (NL) (jurylid)
 • René de Ronde (NL) (asspirant jurylid) 
 • Karima Out (NL)(asspirant juylid) 
 • Miranda Kemper (NL) (asspirant juylid) 

Natuurlijk zijn we altijd op zoek naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers. Heb je belangstelling? Neem dan contact met ons op via info@flyballcompetitie.nl

facebook_page_plugin