Flyballcompetitie.nl

Flyballcompetitie.nl is het communicatieplatform voor beoefenaren van de Flyballsport in Nederland. De inhoud wordt onderhouden door de commissie Flyball welke is ingesteld door de Raad van Beheer. 

De commissie Flyball is met ingang van 1 januari 2018 officeel actief en heeft als hoofdtaken het waarborgen van de continuiteit en het inpassen van de sport Flyball binnen de structuur van de Raad van Beheer. 

De huidige commissie Flyball bestaat uit;

 • Richard van Gangelen
 • Mariska Boogaard
 • Silvia Holla 
 • Herma Kuiper
 • Sabrina van Houten 

Toernooisecretariaat

Het Toernooisecretariaat verzorgd de verwerking van uitslagen en levert de organiserende verenigingen de programmatuur aan voor het verwerken van de uitslagen. Het wedstrijdsecretariaat verzorgd ook de aanlevering van gegevens aan de Raad van Beheer voor het versturen van de rekening voor de afdracht.

Commissie reglementen

De commissie reglementen toetst de reglementen op bruikbaarheid in de sport. Indien gewenst zal zij voorstellen doen tot aanpassingen of uitbreiding van dit reglement tijdens het coachoverleg. Ook individuele deelnemers kunnen vanzelfsprekend ideeën inbrengen. Deze commissie is samengesteld officials en coaches. Bij voorgenomen wijzigingen worden deze door de commisie Flyball voorgelegd aan de Raad van Beheer. 

Officials

Het team officials bestaat uit scheidsrechters en juryleden. Op dit moment zijn de volgende personenen actief als official;

 • Mariska Boogaard (scheidsrechter/jurylid)
 • Diane Verhagen (scheidsrechter/jurylid)
 • Jos van Veen  (scheidsrechter/jurylid)
 • Jolanda van de Velden (jurylid)
 • Fred Verbeek (jurylid) 
 • Zoza de Leeuw (jurylid) 
 • Herma Kuiper (jurylid) 
 • Sonja de Cocq (jurylid)
 • Ronald van Lakerveld (jurylid) 
 • Gabriëlle Eijkelboom (jurylid) 
 • Mirjam Bosdam (jurylid)
 • Eddie Zwets  (jurylid)
 • Marcel Loohuizen  (jurylid)
 • Silvia Holla  (jurylid)
 • René de Ronde (asspirant jurylid) 
 • Karima Out (asspirant juylid) 

 

Natuurlijk zijn we altijd op zoek naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers. Heb je belangstelling? Neem dan contact met ons op via info@flyballcompetitie.nl

facebook_page_plugin